Okres zimowy dla osób trudniących się pracą na roli to niekonieczne czas stagnacji. Większość rolników przygotuje się wówczas do okresu wiosennego i pierwszych zasiewów. To właśnie wtedy ruch wprawiane są maszyny rolnicze, które często wymagają przetransportowania z magazynów lub garaży na pola uprawne. W zimę transport maszyn rolniczych bywa najbardziej wymagający. Pojazdy do przewozu powinny być wówczas odpowiednio konserwowane i zaopatrzone. Szczególnie podczas intensywnych opadów śniegu, prace wykorzystujące transport maszyn rolniczych bywają uciążliwe, a nawet niebezpieczne.

Odpowiednio przeszkolona kadra jest w stanie przetransportować nie tylko nasz ładunek, ale także ciężkie maszyny wykorzystywane na roli. Bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia pracownicy nie byliby w stanie umiejscowić maszyny na podnośniku oraz przetransportowania go do miejsca docelowego. Problemy pojawiają się niemal na każdym etapie przewozu począwszy od załadunku, a skończywszy na bezpiecznym dojechaniu do celu. Aby uniknąć wszelkich niepożądanych sytuacji, maszyny rolnicze należy powierzyć pod nadzór specjalistów. Większość polskich rolników nie może sobie pozwolić na przestój w pracach związanych z sezonowością zbiorów, a co ważniejsze na zakup nowego sprzętu, który wiązałby się z dotkliwymi kosztami.